Brunviolett bandfly
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)

Brunviolett bandfly Noctua janthe T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792). Brunviolett bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 38-47 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer