Vitpunkterat lundfly
Sideridis albicolon (Hübner, 1813)

Vitpunkterat lundfly Sideridis albicolon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Sideridis.)
Sideridis albicolon (Hübner, 1813). Vitpunkterat lundfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 36-43 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer