Prydlig odonvecklare
Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)

Prydlig odonvecklare Epinotia gimmerthaliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846). Prydlig odonvecklare förekommer tämligen allmänt från Bl till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad på odon, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer