Barrmossbrokvecklare
Phiaris dissolutana (Stange, 1866)

Barrmossbrokvecklare Phiaris dissolutana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris dissolutana (Stange, 1866). Barrmossbrokvecklare förekommer sällsynt i spridda landskap från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni av mossa på barrträd.

Mediafiler på webben
Läs mer