Röllikemalmätare
Eupithecia icterata (Villers, 1789)

Röllekemalmätare Eupithecia icterata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia icterata (Villers, 1789). Röllekemalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på gråbo, renfana och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer