Gulhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)

Gulhårig säckspinnare Sterrhopterix standfussi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851). Gulhårig säckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 22-28 mm. Huvudhår grågula. Antenner kamtandade, betydligt kortare än hälften av framvingelängden. Framvingarna genomskinligt grå, så även bakvingarna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 9-10 mm. Huvud gult, bakkropp ljusgul. Analull brunröd. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott. Honan går knappast att skilja från Sterrhopterix fusca.

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga miljöer såsom mossar, och myrar.

Associationer

Värdväxter: Calluna, Vaccinium, Rubus, Salix, Betula, Trichophorum, gräs.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken. Hanen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i slutet av maj till slutet av juni. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Säckens längd 17-22 mm, gråaktig och klädd med strån, bark och grenstycken. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Småland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge, Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer