Palpmossmal
Aplota palpella (Haworth, 1828)

Palpmossmal Aplota palpella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aplota.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Aplota palpella (Haworth, 1828). Palpmossmal förekommer sällsynt i Sk, Ha och på Öl. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever sällskapligt i mossa på trädstammar och stenar.

Mediafiler på webben
Läs mer