Näbbtrymal
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)

Näbbtrymal Ypsolopha dentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775). Näbbtrymal.

Beskrivning

Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med en tydligt utdragen svart spets. Från basen löper ett brett, gult längsstreck nästan till bakkanten. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer kaprifol och try.

Associationer

Näringsväxter: Lonicera.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland. Synonym Ypsolopha xylostella sensu auctt. nec. Linnaeus, 1758.

Mediafiler på webben
Läs mer