Videbladkantmal
Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)

Videbladkantmal Carpatolechia notatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Carpatolechia notatella (Hübner, 1813). Videbladkantmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever under omvikt bladkant av vide.

Mediafiler på webben
Läs mer