Hasseldvärgmal
Stigmella floslactella (Haworth, 1828)

Hasseldvärgmal Stigmella floslactella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella floslactella (Haworth, 1828). Hasseldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår gula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, ockragula med ett brett, otydligt, ljusgult tvärband, utanför tvärbandet mörkbruna med violett skimmer, bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hag- och ängsmarker där det växer hassel.

Associationer

Näringsväxter: Corylus, Carpinus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är ljusgul och gör en lång gångmina där exkrementerna mot slutet finns i mittlinje. Kokongen är gulvit.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Hasseldvärgmal Stigmella floslactella.

Mediafiler på webben
Läs mer