Klofibblefjädermott
Crombrugghia distans (Zeller, 1847)

Klofibblefjädermott Crombrugghia distans T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Crombrugghia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10686)Crombrugghia distans (Zeller, 1847). Klofibblefjädermott förekommer sällsynt i Sk, Bl, Sm samt på Öl och Go. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever i juni juli i ett löst spinn på klo- och grönfibbla, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer