Fjällskärefrövecklare
Eucosma saussureana (Benander, 1928)

Fjällskärefrövecklare Eucosma saussureana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Eucosma saussureana (Benander, 1928. Fjällskärefrövecklare förekommer tämligen sällsynt från Hr till To. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever från oktober till maj i blomkorgar och stjälk av fjällskära, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer