Oxhuvudspinnare
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

Oxhuvudspinnare Phalera bucephala T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Phalera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758). Oxhuvudspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 45-65 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer