Citrongul igelkottspinnare
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)

Citrongul igelkottspinnare Rhyparia purpurata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rhyparia.)
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758). Citrongul igelkottspinnare har tagits tre gånger i Sverige, Up 1910, Bl 1954, och GS 2003. Vingbredd 44-52 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer