Jolsterhöstvecklare
Acleris effractana (Hübner, 1799)

Jolsterhöstvecklare Acleris stettinensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Det finns inga trivialnamn i vår databas.

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris effractana (Hübner, 1799). Jolsterhöstvecklare har visat sig vara en tvillingart med inbuktad videhöstvecklare. Den är hittills påträffad från Sk till Lu. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever på jolster, förpuppning i näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer