Jungfrulinpraktmal
Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)

Jungfrulinpraktmal Hypercallia citrinalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hypercallia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep MC 849)Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763). Jungfrulinpraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i sammanspunna blad och blommor av jungfrulin, förpuppning på värdväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer