Rönnguldmal
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)

Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855). Rönnguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker där det växer rönn.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Prunus padus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Minor av Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi i rönn- och hägg-blad.

Mediafiler på webben
Läs mer