Brakvedblomvecklare
Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1799)

Brakvedblomvecklare Eupoecilia ambiguella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1799). Brakvedblomvecklare förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i augusti september i bären av bl. a. brakved, olvon, try och kornell, förpuppning i anslutning till värdväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer