Ockragul älvmätare
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Ockragul älvmätare Hydrelia flammeolaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767), hane. Ockragul älvmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever på al, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer