Brungult nässelfly
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

Brungult nässelfly Abrostola triplasia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758). Brungult nässelfly förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på nässlor, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten. Synonym Noctua trigemina Werneburg, 1864

Mediafiler på webben
Läs mer