Barrskogsantennmal
Nematopogon robertellus (Clerck, 1759)

Barrskogsantennmal Nematopogon robertella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nematopogon robertellus (Clerck, 1759). Barrskogsantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår ljust gulbruna. Antennerna hos hanen ca 3 gånger längre än framvingen, hos honan 2 gånger längre än framvingen. Framvingarna mörkt grå med ett tydligt rutmönster. Vid diskfältets tvärribba finns en tydlig, mörk fläck. Bakvingar gulgrå.

Biologi

Habitat

Finns oftast i barrskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Vissna löv.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj till juli. Larven lever av vissna löv i en säck av bladbitar.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer