Blekgrön halvmätare
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

Blekgrön halvmätare Campaea margaritaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Campaea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761), hane, hona. Blekgrön halvmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 28-30 mm. Larven lever på bok, ek, björk och sälg, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer