Fjällsippeskäckmal
Tinagma dryadis Staudinger, 1872

Fjällsippeskäckmal Tinagma dryadis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Tinagma dryadis Staudinger, 1872. Fjällsippeskäckmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-7,5 mm. Huvud grått. Antenner grå, drygt halva framvingelängden. Framvingarna svartbruna med två mörkt band kantat av ljusa fjäll, bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns på fjällsluttningar där det växer fjällsippor.

Associationer

Näringsväxt: Dryas.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och påträffas oftast i fjällsippeblommor.

Livscykel

Flyger i juli. Larvens lever i första stadiet som minerare på fjällsippa därefter utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer enbart i norra Sverige, Abisko och Pältsaområdet. I övriga Norden finns den i norra Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer