Spårjordfly
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)

Spårjordfly Agrotis vestigialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766). Spårjordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-44 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer