Gråborotmott
Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)

Gråborotmott Nyctegretis lineana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Nyctegretis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep NC 3251)Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786). Gråborotmott förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i maj i silkesrör i mossa under diverse örter som puktörne, harris, klöver, kattfot, fältmalört m. fl, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Tinea achatinella Hübner, 1824

Mediafiler på webben
Läs mer