Tjockskalig målarmussla
Unio crassus Philipsson, 1788

Tjockskalig målarmussla T2 Jakob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY


Klassificering

Liknande taxa

Tjockskalig målarmussla kan förväxlas med flodpärlmussla. Skillnaden är dock mycket tydlig då det gäller låsapparatens utseende. Den tjockskalig målarmusslans låsapparat är mycket kraftig med stora och välutbildade huvudtänder. I den vänstra skalhalvan står huvudtänderna på linje bakom varandra. Den högra huvudtanden är starkt framträdande och är formad som en mycket stor, grov, trekantig kil.

Beskrivning

Skalet når vanligtvis en längd av 4-7 cm (undantagsvis upp till 11 cm) och är oftast mindre än dubbelt så långt som högt. I formen är det elliptiskt till svagt äggformat. Underkanten är vanligtvis rak i mittpartiet och ungefär likartat rundad i bak- och framändan. Bakänden är svagt nedåtböjd. Mera sällan kan skalets underkant vara insvängd. Det får då en njurlik form och kan likna flodpärlmusslans, men kan skiljas från denna genom sin betydligt större omkrets, bukighet, i mittpartiet. Skalet är mycket tjockt och tungt. Skalfärgen är mörkt grön-brun-svart. Dess yta är ofta täckt med kalkkrustor eller järn-manganbeläggningar. Skulpturen på umbo består av täta, vågartade lister med upphöjningar, men ofta är den bortkorroderad. Låsapparaten är mycket kraftig med stora och välutbildade huvudtänder. I den vänstra skalhalvan står huvudtänderna på linje bakom varandra. Den högra huvudtanden är starkt framträdande och är formad som en mycket stor, grov, trekantig kil.

Biologi

Habitat

Arten lever i bäckar och floder men anträffas också vid sjöars in- och utlopp. Den föredrar sandiga-grusiga bottnar.

Fortplantning

Glochidierna utstöts i paket vilka fiskarna upptar som näring. Ett antal larver hamnar därvid i värdens gälar.

Utbredning

Mycket sällsynt, isolerade förekomster i vissa vattendrag i Östsverige från Skåne till norra Uppland sydöstra Dalarna. Stora utbredningsluckor. Arten har troligen försvunnit från ett flertal av sina tidigare förekomster, speciellt isolerade lokaler i norr. Å andra sidan har ny förekomster påträffats i Småland och Södermanland.

Naturvård

Hot

Tjockskalig målarmussla är den mest hotade av våra stora sötvattensmusslor och fridlyst i Sverige. Förorening och försurning av vattendragen, igenslammade bottnar och försvinnande värdfiskar utgör hot mot arten.

Mediafiler på webben
Läs mer