Segelfjäril
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Segelfjäril Iphiclides podalirius T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Iphiclides.)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), hane. Segelfjäril har enbart ett fåtal gånger påträffats i Sverige. Vingbredd 60-85 mm. Larven lever på diverse buskar och träd.

Mediafiler på webben
Läs mer