Tistelgulvecklare
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)

Tistelgulvecklare Agapeta hamana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758). Tistelgulvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i september oktober i rötterna på tistlar, övervintrar och förpuppar sig i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer