Triftfilosofmal
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)

Triftfilosofmal Aristotelia brizella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833). Triftfilosofmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i blommor på trift.

Mediafiler på webben
Läs mer