Klädesmal
Tineola bisselliella (Hummel, 1823)

Klädesmal Tineola biselliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tineola.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 6790)Tineola biselliella (Hummel, 1823). Klädesmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna guldglänsande. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns nästan uteslutande inomhus.

Associationer

Larvföda: Hår, döda insekter, pälsverk, ylle, fjädrar m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten, men honan är en dålig flygare och avlägsnar sig sällan långt från näringskällan.

Livscykel

Eftersom den lever inomhus kan den ha flera generationer om året. Larven är vitaktig med brunt huvud och lever i ett spinnrör. Från detta vandrar den ut och lever av animaliska produkter som hår, pälsverk, ylle, fjädrar m. m.

Utbredning

Var mera allmänt förekommande förr numera sällsynt påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer