Myrpärlemorfjäril
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)

Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908), hane, undersida. Myrpärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på tranbär, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer