Bredbrämad malmätare
Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)

Bredbrämad malmätare Eupithecia cauchiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831). Bredbrämad malmätare förekommer sällsynt från Ha till Bo. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever på gullris, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer