Nordlig röllekplattmal
Depressaria silesiaca Heinemann, 1870

Nordlig röllekplattmal Depressaria silesiaca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Depressaria silesiaca (Heinemann, 1870), hane. Nordlig röllekplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i ett bladrör på rölleka och gråbo.

Mediafiler på webben
Läs mer