Spetssikelvecklare
Ancylis diminutana (Haworth, 1811)

Spetssikelvecklare Ancylis diminutana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis diminutana (Haworth, 1811). Spetssikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av sälg, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer