Blodtoppblomvecklare
Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)

Blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856) (foto Leiv Tommas Haugen ). Blodtoppblomvecklare förekommer sällsynt på Go. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudena av blodtopp, förpuppning i anslutning till värdväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer