Större gaffelsvans
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)

Större gaffelsvans Cerura vinula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cerura vinula (Linnaeus, 1758). Större gaffelsvans förekommer från Sk till To. Vingbredd 50-70 mm. Larven lever på asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer