Svartbrun klaffmätare
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)

Svartbrun klaffmätare Philereme transversata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Philereme transversata (Hufnagel, 1767), hane, hona. Svartbrun klaffmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på vägtorn och brakved, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer