Brungult gräsfly
Mythimna impura (Hübner, 1808)

Brungult gräsfly Mythimna impura T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna impura (Hübner, 1808). Brungult gräsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer