Örnbräkenmal
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)

Örnbräkenmal Monochroa cytisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa cytisella (Curtis, 1837). Örnbräkenmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i stjälken av örnbräken som sväller upp, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer