Gravand
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Gravand Bernard DUPONT

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Beskrivning

Gravanden är en stor andfågel som är lätt att känna igen med sin röda näbb, grönsvarta huvud och brokiga färgteckning. Antalet häckande par i Sverige uppskattas till omkring 7600 (2012).

Biologi

Längd 58-67 cm. Vingspann 110-133 cm.
Röd näbb och grönsvart huvud. Kroppen är vit med svarta ryggfjädrar, ett brett rödbrunt band över bröstet och ett mörkt band längs med under-sidan. Under häckningstiden har hanen en kraftig knöl vid näbbasen. Honan liknar hanen men har smalare bröstband och mattare färger. Ungfåglar är ljusare i färgen och saknar bröstband.

Habitat

Häckar vid flacka kuster i södra Sverige. Enstaka häckningar förekommer även i inlandet vid Vänern och Vättern.

Migrering

Flyttar i augusti till norra Tyskland och i november vidare söderut mot västra Frankrike. Återvänder till Sverige i mars-april.

Födoval

Äter främst snäckor, musslor och kräftdjur som den fångar på grunt vatten.

Beteende

Gravanden vistas gärna vid långgrunda sandstränder eller vikar, men även i jordbruksmiljö där de äter nyuppkommen säd på våren.

Fortplantning

Paret håller ofta ihop hela livet. Boet byggs i en hålighet, t.ex. ett övergivet kaninhål eller en rävlya, och fodras med gräs, mossa och dun. Honan lägger 8-10 ägg som ruvas i mellan 29 och 31 dagar. Äggen är gräddvita och ca 62 mm långa och 44 mm breda. Ungarna är flygfärdiga efter 45-50 dagar.

Utbredning

Arten förekommer längs kuster i nordvästra Europa samt i ett stråk österut i Asien från Svarta havet.


Mediafiler på webben
Läs mer