Grått kapuschongfly
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)

Grått kapuschongfly Cucullia umbratica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758). Grått kapuschongfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 50-58 mm. Larven lever på fibblor, skogssallat m. fl. , förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer