Ljusskyggt kapuschongfly
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775). Ljusskyggt kapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 44-48 mm. Larven lever på fibblor, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer