Gulspetsad sälgsäckmal
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854

Gulspetsad sälgsäckmal Coleophora zelleriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854. Gulspetsad sälgsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i en pistolsäck på sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer