Alsvampmal
Nemapogon clematellus (Fabricius, 1781)

Alsvampmal Nemapogon clematella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon clematellus (Fabricius, 1781). Alsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-15 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med ett svart, snett tvärband samt ett svart, smalt band från basen av framkanten. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Fomes fomentarius, Hypoxylon fuscum, Diatrype disciformis.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen samt om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever i tickor och murket trä.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer