Alskogsförnamal
Hypatopa inunctella (Zeller, 1839)

Alskogsförnamal Hypatopa inunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypatopa inunctella (Zeller, 1839). Alskogsförnamal förekommer sällsynt i Bl, Sm och Nb. Vingbredd 14-15 mm. Fjärilen påträffas i alskog.

Mediafiler på webben
Läs mer