Prydligt molnmott
Khorassania compositella (Treitschke, 1835)

Prydligt molnmott Khorassania compositella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Khorassania.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10711)Khorassania compositella (Treitschke, 1835). Prydligt molnmott förekommer sällsynt i Bl samt på Öl och Go. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever från september till maj i ett vävrör på fältmalört och solvända, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer