Björkskottsmal
Argyresthia retinella Zeller, 1839

Björkskottsmal Argyresthia retinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia retinella Zeller, 1839. Björkskottsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita, mönstrade med en mörkgrå vattring samt en mörkare teckning mot vingspetsen. Bakvingar grå. Liknar Argyresthia fundella men denna art saknar mörk teckning i vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en kokong oftast under barken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer