Skogsfrylesäckmal
Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861

Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861. Skogsfrylesäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en frösäck på vårfryle.

Mediafiler på webben
Läs mer