Rödfransad björnspinnare
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Diacrisia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). Rödfransad björnspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer