Renfanekorgmal
Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Renfanekorgmal Isophrictis striatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775). Renfanekorgmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i blomhuvuden på renfana, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer